Start image

Slutrapport

CyCitys folder Vägen till cykelstaden är en kortfattad och populärvetenskaplig sammanfattning av planering och utformning av cykelstäder. Rapporten vänder sig till dig som vill veta mer om viktiga åtgärder och krav på städer för att de ska fungera väl för cykeltrafik och så att människor ska ha frihet att välja transportslag. 16 sidor

Ladda hem slutfolder.

Rapportöversikt

Nedanstående länk redovisar ett urval av rapporter inom CyCity. Med översikten tar det bara 3 minuter att få överblick över programmets arbete.

Ladda hem rapportöversikten.

Samtliga rapporter med korta sammanfattningar finner du under fliken Publikationer.

CyCity

CyCity är ett svenskt forskningsprogram med syfte att öka våra kunskaper om cykelplanering och cyklisters preferenser. Programmets övergripande mål är att bidra till ökad cykling och därigenom också till effektivare transportsystem, hållbar stadsutveckling, ökad folkhälsa samt minskad energianvändning och bättre miljö.

CyCity startade i början av 2010. Den första fasen av programmet avslutades somaren 2015. För att nå målen om att förbättra cykeltrafikens förutsättningar och öka cyklandet bygger programmet på ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Inom programmet samlas forskare med specialkompetens inom områden som trafikplanering, transportmodellering, hälsa och fysisk aktivitet, beteendevetenskap och psykologi, historia, trafiksäkerhet och drift och underhåll av cykelnät.