Medarbetare och partners

Dr Pelle Enwall

Dr Pelle Envall, Projektkoordinator

+46 (0)72 506 44 01

Dr Pelle Envall har 15 √•rs erfarenhet som konsult inom trafikplanering och stadsutveckling. Pelle fr√§msta expertis ligger i att analysera storstadsomr√•den i syfte att finna kostnadseffektiva f√∂rb√§ttringar av infrastrukturen f√∂r att √∂ka andelen resor med kollektivtrafik, g√•ng och cykling. Andra expertomr√•den omfattar f√∂rb√§ttringar av cykelparkering vid kollektivtrafiknoder samt stadsplanering. Pelle √§r medf√∂rfattare till boken Stadsplanera ‚Äď ist√§llet f√∂r att bebyggelseplanera och trafikplanera. En bok som bland annat belyser hur man kan utv√§rdera stadsmilj√∂ers attraktivitet. Pelle √§r koordinator f√∂r forskningsprogrammet CyCity 2010-2014.

Michael Koucky

Michael Koucky, Koucky & Partners AB

+46 (0)31 20 76 80

Michael Koucky, MSc inom milj√∂vetenskap, √§r seniorkonsult p√• Koucky & Partners AB och har arbetat med h√•llbara transporter och cykling i mer √§n 15 √•r. Michael √§r f√∂rfattare till flera handb√∂cker om cykelplanering, cykelstrategier och cykelmarknadsf√∂ring, bland annat "√Ėkad cykling i st√§der och regioner" f√∂r V√§gverket. Han har dessutom utvecklat ett l√•necykelsystem f√∂r K√∂penhamn och har stor erfarenhet av att arbeta med cykelturism.

Anna

Dr Anna Niska, VTI

+46 (0)13 20 40 48

Dr. Anna Niska (född Bergström) har 15 års erfarenhet av forskning kring drift och underhåll av gång- och cykelvägar och har bland annat studerat standardens betydelse för framkomlighet, säkerhet, komfort och val av färdmedel. Anna är tekn. dr i vägteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och har skrivit en doktorsavhandlig om vinterväghållning av cykelbanor. För närvarande är hon forskare vid VTI. Anna leder bland annat ett projekt om cykel- respektive gångtrafikens andel av det totala persontransportarbetet i svenska städer samt den interna samordningen av forskning inom cykeltrafikområdet vid VTI.

För presentation av fler medarbetare: Ladda ner CyCitys resultatfolder 2012 (2345 kB)