Start image

Överblick

CyCity är uppdelade i 12 delprojekt inom tre teman:

Tema A: Processer inom cykelplanering

Tema A består av fem delprojekt. Delprojekten inom Tema A behandlar strategier och metoder för en praktisk cykelplanering.

Tema B: Cyklisters värderingar

Tema B består av tre delprojekt. Tema B tar fram kunskap om cyklisters värderingar och preferenser för att möjliggöra utvecklandet av ett planeringsverktyg för att förstå och kommunicera kvaliteten på cykelnätet i en stad.

Tema C: Cykelinfrastruktur

Tema C syftar till att översätta cyklisters värderingar till konkreta och kostnadseffektiva sätt att utvärdera infrastrukturens kvalitet i en stad.