Frågor och tips

Projektet är avslutat. Om du har frågor om projektets resultat eller vad som är viktiga utvecklingsmöjligheter inom cykelområdet så kan du kontakta Pelle Envall, Trafikutrtedningsbyrån AB, Tel. 072 506 44 01.