Start image

Partners

CyCity Àr ett svenskt forskningsprogram som finansieras av Vinnova.

Programmet samlar forskare med specialkompetens i olika cykelrelaterade frĂ„gor och ger dem unika förutsĂ€ttningar att samarbeta under drygt tre Ă„r. WSP Sverige Ă€r koordinator för programmet och deltar i flera av delprojekten. Övriga deltagare Ă€r Statens vĂ€g- och transportforskningsinstitut (VTI), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Koucky & Partners AB, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), TUB samt ProActivity AB. Även Spacescape AB har medverkat i programmet. Trivector Traffic deltar som extern granskare.

CyCity samverkar med ett antal kommuner, bl.a. Linköping, Malmö stad, Stockholms stad och ett flertal av söderortskommunerna i Stockholms lÀn.